Απόφαση ∆.Σ. για έγκριση έκθεσης εσόδων-εξόδων Δ΄ τριμήνου οικ. έτους 2023 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού (σχετ: η αρ. 100/2024 απόφαση Δ.Ε.).

Αριθμός Απόφασης:

74

Έτος απόφασης:

2024

Ημ/νία Απόφασης:

26/03/2024

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: