Απόφαση ∆.Σ. για έγκριση επεκτάσεων δικτύου Φ.Ο.Π. και ρευματοδοτήσεις στο Δήμο Λευκάδας

Αριθμός Απόφασης:

95

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

31/03/2023

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: