Απόφαση ∆.Σ. για έγκριση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2024-2027 του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λευκάδας».

Αριθμός Απόφασης:

66

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

20/03/2023

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: