Απόφαση ∆.Σ. για έγκριση σχεδίου της 2ης Τροποποίησης Προγραµµατικής Σύµβασης Πολιτισµικής Ανάπτυξης µεταξύ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και του ∆ήµου Λευκάδας µε το Υπουργείο Πολιτισµού και Αθλητισµού για την ανάδειξη του αρχαίου θεάτρου Λευκάδας.

Αριθμός Απόφασης:

106

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

26/04/2023

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: