Απόφαση ∆.Σ. για έγκριση συμμετοχής του Δήμου Λευκάδας στο νέο Δίκτυο ΔΑΦΝΗ με την επωνυμία «Δίκτυο Αειφόρων Νήσων Α.Ε. – Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Α.Ο.Τ.Α.)»

Αριθμός Απόφασης:

118

Έτος απόφασης:

2024

Ημ/νία Απόφασης:

27/06/2024

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: