Απόφαση ∆.Σ. για έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης και του σχεδίου αυτής, μεταξύ του Δήμου Λευκάδας & του ΦΟΔΣΑ Ιονίων Νήσων για τη Δημιουργία Δικτύου Γωνιών Ανακύκλωσης με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ.

Αριθμός Απόφασης:

12

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

01/02/2023

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: