Απόφαση ∆.Σ. για έγκριση της έκθεσης εσόδων – εξόδων Α΄ τριμήνου, οικ. έτους 2024.

Αριθμός Απόφασης:

119

Έτος απόφασης:

2024

Ημ/νία Απόφασης:

27/06/2024

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: