Απόφαση ∆.Σ. για έγκριση της έκθεσης εσόδων – εξόδων Α΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2023.

Αριθμός Απόφασης:

121

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

02/06/2023

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: