Απόφαση ∆.Σ. για έγκριση της υπ΄ αρ. 22/2023 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. «Πνευματικό Κέντρο Δήμου Λευκάδας» που αφορά στην έγκριση 1ης αναμόρφωσης πίνακα στοχοθεσίας (ΟΠΔ) οικ. έτους 2023.

Αριθμός Απόφασης:

63

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

20/03/2023

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: