Απόφαση ∆.Σ. για έγκριση της υπ΄ αριθ. 41/2023 απόφασης Διοικ. Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λευκάδας» που αφορά σε έγκριση Απολογισμού, οικ. έτους 2022 του Δ.Λ.Τ.Λ.

Αριθμός Απόφασης:

120

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

02/06/2023

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: