Απόφαση ∆.Σ. για έγκριση της υπ΄αρ.15/2023 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λευκάδας» που αφορά στην 1η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 και 1η αναμόρφωση Πίνακα Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων οικ. έτους 2023

Αριθμός Απόφασης:

65

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

20/03/2023

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: