Απόφαση ∆.Σ. για έγκριση του 1ου ΑΠΕ - 1ης Σ.Σ.Ε και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ Δ.Ε ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ», αναδόχου: Γ. & Ι. Βλάχος Ο.Ε.

Αριθμός Απόφασης:

110

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

26/04/2023

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: