Απόφαση ∆.Σ. για έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου "ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΥΒΡΟΥ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ" με προϋπολογισμό 67.748,00 € με το ΦΠΑ

Αριθμός Απόφασης:

129

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

02/06/2023

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: