Απόφαση ∆.Σ. για εκμίσθωση χώρου στην περιοχή «Πόρτο Κατσίκι» Δ.Κ. Αθανίου για χρήση του ως χώρος στάθμευσης οχημάτων.

Αριθμός Απόφασης:

82

Έτος απόφασης:

2024

Ημ/νία Απόφασης:

22/04/2024

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: