:Απόφαση ∆.Σ. για εκμίσθωση κτηρίου το οποίο βρίσκεται στη θέση «Αϊ Σώστης» οικισμού Συβότων Δ.Κ. Ευγήρου Δ.Ε. Απολλωνίων για λειτουργία καταστήματος ή γραφείου παροχής υπηρεσιών υγείας και συναφών επαγγελμάτων

Αριθμός Απόφασης:

76

Έτος απόφασης:

2024

Ημ/νία Απόφασης:

26/03/2024

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: