Απόφαση ∆.Σ. για ίδρυση και χωροθέτηση λαϊκής αγοράς κοινότητας Λευκάδας Δήμου Λευκάδας, σύμφωνα με τις δ/ξεις του Ν. 4849/21.

Αριθμός Απόφασης:

70

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

31/05/2022

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: