Απόφαση ∆.Σ. για καθορισμό των τελών χρήσης αιγιαλού και παραλίας με δημοπρασία καθώς και των απευθείας παραχωρήσεων στις Δημοτικές Ενότητες Λευκάδας- Απολλωνίων-Ελλομένου για το έτος 2023 (σχετ. η υπ΄αριθ. 135/2023 απόφ. Ο.Ε.).

Αριθμός Απόφασης:

111

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

26/04/2023

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: