Απόφαση ∆.Σ. για λήψη απόφασης για μίσθωση ακινήτων στην κοινότητα Νικολή Δ.Ε. Απολλωνίων και κοινότητα Νεοχωρίου Δ.Ε. Ελλομένου για την στέγαση των υπηρεσιών των κοινοτήτων.

Αριθμός Απόφασης:

117

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

27/09/2022

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: