Απόφαση ∆.Σ. για ορισμό Δημοτικού Συμβούλου ο οποίος θα εκτελεί χρέη Προέδρου της κοινότητας Αγίου Νικήτα του Δήμου Λευκάδας μέχρι τη λήξη της τρέχουσας δημοτικής περιόδου λόγω παραίτησης του Προέδρου της κοινότητας και μη αποδοχής της θέσης από τον μοναδικό αναπληρωματικό Πρόεδρο της κοινότητας.

Αριθμός Απόφασης:

109

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

27/09/2022

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: