Απόφαση ∆.Σ. για παραχώρηση χρήσης διαμορφωτή γαιών στο Δασαρχείο.

Αριθμός Απόφασης:

85

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

17/06/2022

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: