Απόφαση ∆.Σ. για παράταση διάρκειας μισθώσεων που αφορούν ακίνητα που χρησιμοποιούνται από το Δήμο Λευκάδας ως χώροι στάθμευσης στην Δ.Ε. Ελλομένου

Αριθμός Απόφασης:

100

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

10/08/2022

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: