Απόφαση ∆.Σ. για παράταση εκμίσθωσης αγροτεμαχίων ιδιοκτησίας Δήμου Λευκάδας

Αριθμός Απόφασης:

76

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

31/05/2022

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: