Απόφαση ∆.Σ. για συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Αντικατάσταση κεντρικού αγωγού ύδρευσης Δήμου Μεγανησίου», προϋπολογισμού 467.741,94 €.

Αριθμός Απόφασης:

167

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

22/12/2022

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: