Απόφαση ∆.Σ. για συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση ζημιών που υπέστη το οδικό δίκτυο του Δήμου Λευκάδας, λόγω έντονων βροχοπτώσεων», προϋπολογισμού 102.000,00 €.

Αριθμός Απόφασης:

86

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

20/03/2023

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: