Απόφαση ∆.Σ. για συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης δημοτικής οδού Φρυνίου», προϋπολογισμού 10.000,00 €.

Αριθμός Απόφασης:

79

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

20/03/2023

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: