Απόφαση ∆.Σ. για συγκρότηση επιτροπής παραλαβής για την προμήθεια και εγκατάσταση ψηφιακών υδρομετρητών και συστήματος αυτόματης ανάγνωσης ενδείξεων στο Δήμο Λευκάδας.

Αριθμός Απόφασης:

92

Έτος απόφασης:

2024

Ημ/νία Απόφασης:

22/04/2024

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: