Απόφαση ∆.Σ. για συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Έργα διαμόρφωσης δημοτικών οδών περιοχής Αγ. Μηνά πόλης Λευκάδας», προϋπολογισμού 200.000,00 €.

Αριθμός Απόφασης:

85

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

20/03/2023

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: