Απόφαση ∆.Σ. για συγκρότηση επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «Πιλοτική δράση "ΕΜΑΥΤΙΩΝ" διαμόρφωση των αθλητικών εγκαταστάσεων του αύλειου χώρου του σχολικού συγκροτήματος 2ου & 3ου Δημοτικού Σχολείου Λευκάδας», προϋπολογισμού 50.000,00 €.

Αριθμός Απόφασης:

166

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

22/12/2022

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: