Απόφαση ∆.Σ. για συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Αντιμετώπιση κατολισθήσεων στην κοινότητα Αγ. Πέτρου Δήμου Λευκάδας», προϋπολογισμού 139.999,99 €.

Αριθμός Απόφασης:

83

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

20/03/2023

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: