Απόφαση ∆.Σ. για συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Επισκευή - Συντήρηση δρόμου από θέση Αλαμανάτο προς οικισμό Πόρου», προϋπολογισμού 50.000,00 €.

Αριθμός Απόφασης:

85

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

20/03/2023

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: