Απόφαση ∆.Σ. για σύσταση επιτροπής παροχής γνώμης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την καταστροφή αντικειμένων Δήμου Λευκάδας που δεν έχουν καμία αξία (άρθρο 199 παρ 6 Ν. 3463/06).

Αριθμός Απόφασης:

120

Έτος απόφασης:

2024

Ημ/νία Απόφασης:

27/06/2024

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: