Απόφαση ∆.Σ. για την 1η τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης, μεταξύ Δήμου Λευκάδας και Δήμου Μεγανησίου για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο "Δράσεις για την διαχείριση απορριμμάτων στο Δήμο Μεγανησίου"

Αριθμός Απόφασης:

148

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

20/06/2023

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: