Απόφαση ∆.Σ. για την διαπίστωση ονομασίας ανώνυμων οδών κοινοτήτων Δήμου Λευκάδας.

Αριθμός Απόφασης:

165

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

22/12/2022

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: