Απόφαση ∆.Σ. για την έγκριση 3ου ΑΠΕ του έργου «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», προϋπολογισμoύ 139.999,99 € με ΦΠΑ.

Αριθμός Απόφασης:

75

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

20/03/2023

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: