Απόφαση ∆.Σ. για τροποποίηση της υπ΄ αριθ. 365/2019 απόφασης Δ.Σ. περί ορισμού εκπροσώπου του Δήμου στο Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Π.Ε. Λευκάδας με τον διακριτικό τίτλο «ΔΙΑΥΛΟΣ», λόγω παραίτησης της Δ.Σ. Νίκης Κατωπόδη.

Αριθμός Απόφασης:

113

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

27/09/2022

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: