Απόφαση ∆.Σ. για τροποποίηση της υπ΄αριθ. 12/2022 απόφασης Δ.Σ. λόγω αντικατάστασης της παραιτηθείσας Δημοτικής Συμβούλου Νίκης Κατωπόδη, τακτικού μέλους & Προέδρου της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης & Προβολής του Δήμου Λευκάδας.

Αριθμός Απόφασης:

112

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

27/09/2022

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: