Απόφαση ∆.Σ. περί εκμίσθωσης δημοτικών ακινήτων στην κοιν. Ευγήρου και κοιν. Αθανίου Δ.Ε. Απολλωνίων για εγκατάσταση δικτύου κινητής τηλεφωνίας-κεραιών

Αριθμός Απόφασης:

140

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

24/11/2022

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: