Απόφαση ∆.Σ. περί εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης Δήμου Λευκάδας.

Αριθμός Απόφασης:

114

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

26/04/2023

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: