Απόφαση ∆.Σ. περί καθορισμού όρων για την απ ευθείας εκμίσθωση δύο δημοτικών εκτάσεων στην Δ.Ε. Απολλωνίων προς εγκατάσταση δικτύου κινητής τηλεφωνίας – κεραιών.

Αριθμός Απόφασης:

113

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

26/04/2023

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: