Απόφαση ∆.Σ. περί μεταστέγασης κοινοτικού γραφείου κοιν. Καστού το οποίο έχει μισθώσει ο Δήμος κατόπιν δημοπρασίας από τον Ι.Ν. Αγίου Ιωάννου Προδρόμου της κοιν. Καστού.

Αριθμός Απόφασης:

112

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

26/04/2023

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: