Απόφαση ∆.Σ. περί μίσθωσης ακινήτου στην Νικιάνα κοιν. Αλεξάνδρου Δ.Ε. Λευκάδας για χρήση του ως χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων.

Αριθμός Απόφασης:

96

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

31/03/2023

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: