Απόφαση ∆.Σ. σχετικά με αίτημα επέκτασης δικτύου ύδρευσης στη θέση «Αμαραντάτο» Λειψόπυργο Μαραντοχωρίου Λευκάδας.

Αριθμός Απόφασης:

78

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

31/05/2022

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: