Απόφαση ∆.Σ. συγκρότησης επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή νέου καταθλιπτικού αγωγού στη θέση ΚΟΝΤΡΙΑΔΑ Τ.Κ. Εξάνθειας μέχρι τη δεξαμενή Τ.Κ Αθανίου» προϋπολογισμού 849.997,64 €

Αριθμός Απόφασης:

102

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

10/08/2022

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: