Απόφαση ∆.Σ. συγκρότησης επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Τσιμεντοστρώσεις – Βελτιώσεις κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Λευκάδας», προϋπολογισμού 166.820,00 €.

Αριθμός Απόφασης:

103

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

10/08/2022

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: