Απόφαση ∆.Σ. τροποποίησης της υπ΄αριθ. 85/2021 απόφασης Δ.Σ. λόγω αντικατάστασης της παραιτηθείσας Δημοτικής Συμβούλου Νίκης Κατωπόδη, Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων.

Αριθμός Απόφασης:

111

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

27/09/2022

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: