Απόφαση Δ.Ε. για αποδοχή δωρεάν παραχώρησης ακινήτου.

Αριθμός Απόφασης:

258

Έτος απόφασης:

2024

Ημ/νία Απόφασης:

18/06/2024

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτική Επιτροπή Δήμου Λευκάδας

Συννημένα: