Απόφαση Δ.Ε. για χορήγηση εντολής στη Δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας με πάγια αντιμισθία Μαυρέτα Καρύδη, για άσκηση ή μη έφεσης του Δήμου Λευκάδας κατά της αριθ.188/2023 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών ενώπιον του Eφετείου Αθηνών και κατά των Κ.Β., Θ.Α.- Κ., Γ.Α., Π.Ι., Κ.Ε, Σ.Ε

Αριθμός Απόφασης:

46

Έτος απόφασης:

2024

Ημ/νία Απόφασης:

16/02/2024

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτική Επιτροπή Δήμου Λευκάδας

Συννημένα: