Απόφαση Δ.Ε. για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΣ ΝΕΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΑΘΑΝΙΟΥ Δ.Ε. ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ», αναδόχου Αναστασίας Βούλγαρη.

Αριθμός Απόφασης:

36

Έτος απόφασης:

2024

Ημ/νία Απόφασης:

06/02/2024

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτική Επιτροπή Δήμου Λευκάδας

Συννημένα: