Απόφαση Δ.Ε. για έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ Α/Σ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΗ Δ.Ε. ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ».

Αριθμός Απόφασης:

199

Έτος απόφασης:

2024

Ημ/νία Απόφασης:

20/05/2024

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτική Επιτροπή Δήμου Λευκάδας

Συννημένα: