Απόφαση Δ.Ε. για έγκριση 3ου ΑΠΕ του έργου: "ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ" αναδόχου εταιρείας ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΟΛΛΙΑ & ΣΙΑ Ε.Ε.

Αριθμός Απόφασης:

106

Έτος απόφασης:

2024

Ημ/νία Απόφασης:

20/03/2024

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτική Επιτροπή Δήμου Λευκάδας

Συννημένα: